הסדר עם קופות החולים

הזכאות

עדשת מגע אחת לכל עין בשנה קלנדרית, או זוג אחד של עדשות משקפיים בשנת ביטוח (הזכאות לעדשות משקפיים מפורטת בנפרד).

עלות

ב"מכבי ממבט ראשון":
ברכישת זוג עדשות: תינתן הנחה עד תקרה של 1,995 ₪. סך ההנחה יהיה כפוף לבדיקה של אופטומטריסט או רופא עיניים וייקבע בהתאם לתיקון הליקוי האופטי למרחק. ברכישת עדשה בודדת: תינתן הנחה עד תקרה של 998 ₪. סך ההנחה יהיה כפוף לבדיקה של אופטומטריסט או רופא עיניים וייקבע בהתאם לתיקון הליקוי האופטי למרחק. למתגוררים בישובים מרוחקים בלבד, אשר רכשו בחנות אופטומטריה הנמצאת בישוב בו אין חנות של רשת "מכבי ממבט ראשון", אשר קיבלו אישור מקדים ממכבי:
ברכישת זוג עדשות: יינתן החזר של 83% עד תקרה של 1,995 ₪, הנמוך מביניהם. ברכישת עדשה בודדת: יינתן החזר של 33% עד תקרה של 998 ₪, הנמוך מביניהם.

אחוז ההנחה או ההחזר יחושב מתוך עלות האביזר בפועל, על פי מחירון "מכבי ממבט ראשון".